Disclaimer

De informatie op deze website verstrekt wordt, is door de Huurdersraad Onder de Pannen met zeer veel zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Verwijzingen naar andere websites zijn alleen opgenomen ter informatie van de bezoekers. Huurdersraad Onder de Pannen is uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. Huurdersraad Onder de Pannen kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Wij accepteren dan ook geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook.

 

Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurdersraad onder de pannen, teksten of grafische voorstellingen te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken in welke vorm dan ook.